Psikoloji talebesiyim. Bütün dinlerde psikoloji olduğu halde, niçin İslamiyette yoktur?
Psikoloji ilmini kuran Müslümanlardır. Nitekim bu disipline isim veren de onlardır: İlmünnefs. Zira bu ilim, ruhun değil, nefsin tezahürleriyle meşguldür. Ruh hakkında kimsenin fazla malumatı yoktur ve olamaz. Avrupa’da akıl hastaları içine şeytan girmiş diye yakılırken, şarkta hasta olarak kabul edilir ve akıl hastanelerinde tedavi edilirdi. İmam Gazali’den Kınalızade’ye kadar yüzlerce âlim, insan psikolojisini anlatan kitaplar yazmıştır. Tasavvuf ilmi, psikolojik tedavi demektir. Kimya-ı Seadet ve Ahlak-ı Alâî’ye bakarsanız, görürsünüz. İkisinin de Türkçe Latinize edilmiş hali mevcuttur.


29 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar