İhtiyaç için bankadan faizle borç alan kimse, artanı ile sadaka verebilir mi?
Verebilir. Para haram değil; muamele haramdır. Fâsid muamele malını ve semeni, haram ligayrihidir.
29 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar