Namazda tadil-i erkâna uymak ve rükûda düz durmak maksadıyla, dirsekleri bükerek daha fazla eğilmek mahzurlu mudur?
Sırtın düz olması ve kolları bükmemek sünnettir. Daha fazla eğilmek sünnete muhaliftir.
29 Ekim 2020 Perşembe
29 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar