Miraç hakkında Hazret-i Aişe’nin bunun bedenen olmadığını ileri sürdüğü ve namazın 50 vakitten 5 vakte indirilme hadisesinin de uydurma olduğu iddiasına ne dersiniz?
İsra gecesi yaşanan miraç, beden ve ruh ile beraber olmuştur. Bunda evvelce ihtilaf var ise de, sonradan ehl-i sünnet ulemasının ittifak hâsıl olmuştur. Buna inanmayan ehl-i sünnetten çıkar. Hazret-i Aişe'nin ruh ile olmuştur dediği miraç, Resulullah’ın başka miraçlarından biri olsa gerektir. Çünki miraç Mekke’de olmuştur. Hazret-i Aişe, o zaman bunu bilemeyecek kadar küçüktü. Namazın evvela 50 vakit olarak farz kılınması, sonradan 5 vakte indirilmesi, sembolik manalar taşır. Mümin 5 vakit kılınca, 50 vakit kılmış gibi sevap kazanacaktır. Nitekim bütün sevaplar 1’e 10’dur.
29 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar