Seyyid Abdülhakîm Efendi hazretlerinin, Seyyid Fehim hazretleri için “Gözlük kullanmamış olsalardı, ben gözlüğün menfeatini, faidesini inkâr ederdim.” sözlerinin hikmeti nedir?
Yani gözlüğün menfaatli olduğunun bence en mühim delili Seyyid Fehim efendinin kullanmasıdır. O, eğer gözleri bozuk olduğu halde kullanmamış olsaydı, ben, gözlüğün faidesi olmadığına hükmederdim. Zira menfaati olsaydı kullanırdı. Bu, üstadına bağlılığın edebi bir ifadesidir.


24 Ekim 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar