Kadınların askere alınması caiz midir?
Kadınlar cihad ile mükellef değildir. Hele bu maksatla erkeklerin arasında bulunmalarının dini kaidelere uygun olmadığı ortadadır. Umumi seferberlik müstesnadır. Bunda da yan hizmetlerde bulunurlar. 


22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar