Koca zevcesini boşasa, fakat kadın kabul etmese ne lazım gelir?
Koca boşamış ise iş biter. Derhal ayrılırlar. Aksi halde zina olur. Zevcenin kabul edip etmemesi bir şeyi değiştirmez.


22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar