Cenab-ı Peygamber’in evlatlığı olan Zeyd’in zevcesi ile evlenmesini nasıl anlamalıdır?
Hadisede yadırganacak hiçbir husus yoktur. Resulullah, halasının kızı Zeyneb’i, evlatlığı Zeyd ile evlendirdi. Geçinemediler. Zeyd, boşayacağını söyledi. Boşama diye tavsiyede bulundu ise de, Allahü teâlâ, Resulünün buna mâni olmamasını istedi. Hazret-i Zeyd boşayınca, Allahü teâlâ, Resulüne onu nikâh eyledi. Evliliği Cenab-ı Peygamber kurduğu için, geçimsizliğe varmasına üzüldü. Zeyneb’in gönlünü hoş etmek lazım geliyordu. Bu ise ancak bu yolla olabilirdi. Bu hadisede nice dini ve ahlaki hikmetler vardır. Evlatlığın gerçek evlat gibi olmadığı, onun karısının ise gelin sayılmayacağını insanlara beyan etmek için bu hadise kaderi ilahi tarafından icra edilmiştir. Aynı zamanda karı koca arasında sosyal denkliğin ne kadar mühim olduğu da bu hadiseden anlaşılmaktadır.
22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar