Bayezidi Bistami, Marufu Kerhi, Davud Tai bazı büyüklerin hayatını okuyorum. Boş bakış olur diye evinin damına bile bakmazmış. Çok sevdiği için yufka ekmeğini kendisine yasaklayan, serin su içmeyen ya da çok sevdiği bir tatlıdan kendisini mahrum eden var. Bunlar bize çok ağır geliyor. Biz nasıl hareket etmeliyiz?
Kimya-i Saadet kitabında bunun cevabı vardır. Herkesin hâli bir olmaz. Herkesin verası, şahsi kemaline göredir. O büyükler farklı bir kemalde oldukları için, farklı bir dünyada idiler. Seyyid Abdülhakîm Efendi’nin buyurduğu gibi, “İşan işan est. Onlar, onlar idi. biz onların yanında, gaip olsak, aranmayız; hâzır olsak hesaba katılmayız”. Sıradan insanlar şeriatın emir ve yasaklarına uysalar kâfidir ki, bu da bu zamanda az değildir.


22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar