Emevilerin İslâmiyete birçok hizmeti dokunmasına rağmen, zarar vermiş gibi lanse edilmelerinin sebebi nedir?
En mühim sebep, Şiî ve Haricîlerin kuvvetli taarruzlarına rağmen, tavizsiz bir şekilde Ehl-i sünneti müdafaa edişleridir. 
22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar