Erkek çocuklara sünnetin kaç yaşta yapılması uygundur?
Bu suale İmamı Azam Hazretleri bile cevap verememiştir. Sonraki âlimler bunun için muayyen bir yaş olmadığını beyan buyurmuşlardır. Şimdilerde mütehassıslar küçükken yapılmasının daha münasip olduğunu söylüyorlar.


22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar