Osmanlılarda gayrimüslimler son zamanlara kadar askere alınmıyordu. Bunun sebebi nedir?
Cihad bir ibadettir. Gayrı müslimler ise ibadetle mükellef değildir. Ama gayrı müslimlerin ücretle orduda istihdamı ve gayrı müslim devletlerle icabında askeri ittifaklar caizdir.
22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar