Osmanlı hükümeti, Mondros Mütarekesi’ni kabul etmeyip, harbe devam etseydi sizce neler olurdu?
Ateşkes istemeyip devam etmek, ordusu çökmüş ve müttefikleri teslim olmuş bir devletin yapacağı iş değildir.
22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar