Divan-ı Lügatit-Türk almak istiyorum. Hangi tab’ını tavsiye edersiniz?
Ayrı ayrı tedkik etmedim. Yazma Eserler Kütüphanesi son halini neşretti. Divan-ı Lügati't-Türk bir müracaat kitabıdır; okunacak bir kitap değildir.
22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar