Ayşe Osmanoğlu’nun hatıratının tamamının neşredilmediği doğru mudur?
Ayşe Sultan’ın İsmail Hami Danişmend, Nihal Atsız ve Yılmaz Öztuna’ya anlattıklarının bir kısmı kitap halinde basılmıştır. Basılmayan kısımlar, gerek bu şahıslarda, gerekse Sultanzade Ömer Nami Bey'dedir.


22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar