İslâm devleti zimmî olan bir kavmi toplu şekilde siyasi ya da başka esbaba dayanarak nefy edebilir mi?
Hayır. İclâ, yani zimmileri topyekûn sürmek, ancak topyekûn isyan suçunun mukabili olabilir. Bu ise, yani bir halkın tamamının isyan etmesi muhaldir.


22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar