Süleyman Demirel’in Ermeni kökenli olduğu doğru mudur?
Eski soyismi Dolakoğlu idi. Isparta’da Dolakyan diye bir Ermeni vardı. İslamkoy, gayri müslim köyü idi. Müslümanlar sonradan yerleşmişti. Bu sebeple siyasi muhalifleri, kendisinin o kişinin soyundan olduğunu, bu irtibatı saklamak için soy ismini değiştirdiğini iddia etmiştir. Arnavut asıllı olduğu meşhurdur.


12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar