Devlet-i ebed müddet tabirinden murad nedir?
Osmanlı İslam devletinin ebediyyen devam etmesi temennisinin ifade edildiği bir sözdür. Bu tabir klasik Osmanlı metinlerinde geçmez. Nitekim sosyolojik bir vakıadır ki, hiçbir devlet ebedi olamaz. Sonradan tarih boyu birbirini takip ederek kurulan ve ebediyete kadar devam edeceğine inanılan, aynı kadronun yürüttüğü tek bir Türk devleti manası yüklenmiştir. Nitekim Nihal Atsız gibi milliyetçi tarihçiler; Türkiye Cumhuriyeti’ni gökten zembille inmeyip, Osmanlı İmparatorluğu’nun; onun da İlhanlı Devleti’nin, onun da Anadolu Selçuklu Devleti’nin, onun da Büyük Selçuklu Devleti’nin; onun da Karahanlıların, onların da Uygurların, onların da Gök Türklerin, onların da Avarların, onların da Hunların devamı olduğunu söyler.
12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar