Valide sultanların naibeliği ne ifade eder?
Küçük çocuğun velisi baba ve erkek akrabası yoksa annesidir. Bütün monarşilerde çocuk küçükse birisi ona naip veya naibe olarak vekâlet eder. İslâm devletlerinde, kadın hükümdar olamayacağı ve çocuk da tek başına hükümet edemeyeceği  için, annesi çocuğa naibelik yapar; çocuk hükümdar da bir vekil (vezir) tayin eder. Görünüşte çocuk; hakikatte vezir hükümet eder. Naibenin resmi bir rolü yoktur.
12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar