Tebük Gazvesi’ne çıkarken Cenab-ı Peygamber Medine’de kimi vekil bırakmıştır?
Bir rivayette Hazret-i Ali'yi vekil bıraktı. Bir başka rivayette kendi aile ferdleri üzerine vekil bıraktı. Hazret-i Ali harbe gitmediği için mahzun oldu. Halbuki geride kalsa bile, harbe iştirak etmiş sayılırdı. Bu da bir resmi vazife idi. “Benim yanımda senin yerin, Musa’nın yanında Harun gibidir” buyurarak teselli etti. Nitekim Tur’a giderken yerine kardeşi Harun’u bırakmıştı. Bundan halifeliğe dair derin manalar çıkarmak abestir. Böyle her sefere gittiğinde arkada bir vekil bırakırdı. Hazret-i Ali de onlardan biridir.
12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar