Hazret-i Peygamber zamanında helak olan İran kisrası kimdi?
Hüsrev Perviz idi. kendisine gönderilen name-i nebeviyi yırttı, elçi sahabiyi hakaret ederek kovdu. Bunun üzerine Cenab-ı Peygamber, “Allah da mülkünü yırtsın” buyurdu. Nitekim oğlu Şiruye kendisini öldürdü. Az zaman sonra da devleti yıkıldı.
12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar