Anne ve babası imana uzak kimselerin, Rabbenağfirlî ve livâlideyye duasını okuması caiz midir?
Kur’an-ı kerim anne ve babaya rahmet ve mağfiret duası etmeyi emreder. Tefsirlerde diyor ki, bu, mümin olan anne ve baba hakkındadır. Gayrı müslim iseler, mağfiret duası etmek, başka bir ayet-i kerime ile men edilmiştir. Bazı âlimler, gayrı müslim anne ve baba hayatta ise, böyle dua etmesi caizdir. Çünki bu, onların hidayetine dua etmek demektir. İman etmeden ölmüş iseler, böyle dua edemez. Namazda rabbenağfirlî okumak sünnet olduğundan; gayrı müslim anne ve babasını kast etmez ise caizdir. Bu takdirde mümin olan atalarına şamil olur.


12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar
Dua