Hıristiyan ve Yahudiler dışındaki dinlerin mensupları Ehl-i kitap mıdır? Bunlara cizye konabilir mi?
Yahudi, Hıristiyan ve Sâbiîler (bazı âlimlere göre Brahmalar) Ehl-i kitaptır. Zerdüşler, senevî (düist) ve diğer gayrı müslimler müşrik hükmündedir. Nitekim Kur’an-ı kerimde de böyle sayılmaktadır. Hepsine cizye konabilir.
12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar