Zekâtını özürsüz vermeyip geciktiren kişinin şahitliği kabul olur mu?
İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’a göre imkânı olduğu halde hemen vermeyen günaha girer. İmam Muhammed’e göre bir sene içinde verebilir. Dolayısıyla böyle bir kişinin şahitliği bir seneye kadar muteberdir. Sonra özürsüz vermezse, şahitlik yapamaz.
12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar