Bir yerin ahalisi ehl-i kitap değilse, bunlara Şafiî mezhebine göre hangi hükümler tatbik edilir?
Ehl-i kitap olmayan gayrı müslimler, İmam Şâfiî’nin ictihadına göre zimmî olamaz. Ya müslüman olur, ya köle yapılır. Hanefî mezhebinde böyle değildir.


29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar