Tarikatlarla ve tasavvufla alakalı kitap tavsiye eder misiniz?
Benim bu mealde yazım ve programlarım vardır. Şu kitaplara da bakılabilir:

1.Kimya-i Saadet- İmam Gazali;

2.Tasavvuf - Mahir İz;

3.Derviş Keşkülü - Necdet Tosun;

4.Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası Nefehat’ten Seçmeler- Çamlıca Yayınları;

5.Ömer Ziyaüddin Dağıstani - Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar  (el-Fetava)

6.Tasavvuf Bahçeleri (Er-Riyâdut-Tasavvufiyye) - Abdülhakim Arvasi

7. Mektubat-ı Rabbani – İmam-ı Rabbani Ahmed Faruk Serhendi,


29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar