Tarikatlarla ve tasavvufla alakalı kitap tavsiye eder misiniz?
Benim bu mealde yazım ve programlarım vardır. Şu kitaplara da bakılabilir: 1.Kimya-i Saadet- İmam Gazali; 2.Tasavvuf - Mahir İz; 3.Derviş Keşkülü - Necdet Tosun; 4.Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası Nefehat’ten Seçmeler- Çamlıca Yayınları; 5.Ömer Ziyaüddin Dağıstani - Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar  (el-Fetava) 6.Tasavvuf Bahçeleri (Er-Riyâdut-Tasavvufiyye) - Abdülhakim Arvasi 7. Mektubat-ı Rabbani – İmam-ı Rabbani Ahmed Faruk Serhendi,
29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar