“İnsanların dini, idarecilerin dini gibidir” ve “Nasılsanız öyle idare edilirsiniz” hadis-i şerifleri tezat arzetmiyor mu?
İkisi de farklı cihetten caridir. Bunlar birbirine tesir ediyor, demektir. Yani, insanlar baştakine bakar, onu taklit eder. Balık baştan kokar. Veya cemiyet bozuksa, başa böyle kişiler gelir.
29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar