Ulülemr kimdir? Fransa gibi laik devletin reisicumhuru oradaki Müslümanlar için ulülemr midir?
Ulülemr, Kur’anî bir tabirdir. Emir sahipleri demektir. Âyet-i kerimede sizden olan tabiri de geçiyor. İslâm devletinin meşru reisine denir. Dârülharbin liderlerini ulülemr denmez. Zira hakiki ulülemir, ayet-i kerimeye göre, fıkıh âlimleridir. Mecazen bunların sözlerine göre hareket eden hükümet adamlarına da ulülemr denir. Şu halde Müslümanlardan olmayan ve şer’î hükümlere göre hareket etmeyen hükümet adamlarına şer’î manada ulülemr denmez.


29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar