Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, “Kabrim beytullahtır, sırrım Allah’ın sırrıdır, emrim Allah’ın emridir, arş kürsi tutamımın içindedir, Allah’ın bütün beldeleri hakiki mülkümdür, bütün kutuplar hükmüm ve taatim altındadır” ve buna benzer birçok beyitleri hakkında nasıl düşünmelidir?
Bunlar sekr halinde söylenmiş sözlerdir. Her birinin tevili vardır. Avamın bunları okuması ve mana vermeye çalışması caiz değildir. Abdülkadir Geylani, her işinde ve sözünde sünnet-i seniyyeye ittibayı önde tutar. Bu sebeple hüsn-i zan lazımdır.
29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar