1908’den sonra Osmanlı Devleti’nde şer’î hukuk devam etti diyorsunuz. Fakat padişah sembolik bir makam haline geldi. İslam Devletinde bütün salahiyetler halifedeyse bu bakımdan şeriatla tezat arzetmez mi?
1908’den sonrası şer’î hukuktaki ehl-i bagy iktidarına misaldir. Kanunlar şer’îdir. Halifeyi inkâr yoktur. Ama tatbikatta şeriata muhalif tatbikat vardır.


29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar