Büyük Selçukluların neredeyse her valisinin kendi beyliğini teşkil etmesine merkezi hükümet nasıl müsaade etti?
Topraklar çok genişlemiş; üzerlerinde merkezi otorite zayıflamıştı. Her eyaletin ihtiyaç ve şartları farklı idi. Anında karar almayı icap ettiren yeni yeni tehlikeler zuhur etmişti. Her vali, aynı zamanda ailevî karizmaya sahipti. Osmanlılar, aristokrasiye izin vermeyerek ve kardeş katli yoluyla bu bölünmeye mani olmaya çalışmıştır.
29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar