İslâm hukukunda kadınların devlet reisi olması caiz olmadığı halde, bazı Müslüman Türk devletlerinde kadın hükümdarların görülmesi nasıl izah edilir?
Bunlardan bazıları fiilî hâkimiyetten ibarettir; meşru bir hükümdarlık mevzubahis değildir. Bazısı naibedir. Şer’î hukuka göre, kadınların hükümdarlık bir yana, kadılık ve sair memuriyetlerde bulunmasına cevaz verilmemiştir.


29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar