Ankara hareketinin Enver Paşa’ya bakışı nasıldı?
Hareket mensuplarından çoğu Enver Paşa’yı liderleri olarak görüyor ve muvaffakiyet elde ettikleri zaman onun gelip hareketin başına geçeceğini umuyorlardı. Enver Paşa, sınırın hemen ardında Batum’da haber bekliyordu. Zaten Anadolu hareketi başlangıçta bir Neo-İttihatçı hareketiydi. Fakat daha sonra hakikat anlaşıldı ve bundan vazgeçildi Kendisi de Sakarya Harbi’nden sonra bu ümidini kaybetti ve adeta ölüme atıldı.
29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar