Müslümanlar birbiriyle harb edince, ganimetlerin hükmü ne olur?
Bâgîlerin ve müslüman düşmanın malları ve kendileri ganimet olmaz. Kendilerine veya varislerine verilir. Çünki müslümanın kendi köle ve malları ganimet olmaz. Bir kimse Müslüman olmakla canı ve malını korumuş olur. Nitekim Hazret-i Ali de böyle yapmıştır. Sonraki asırlarda müslümanlar arasındaki muharebelerde de bu hüküm cari olmuştur.
28 Eylül 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar