Selçukîlerin soyu devam etmiş midir?
Soyları devam etti. Bazıları bellidir. Aradan 800 sene geçmiş; hercümerç içinde halka karışmıştır.
28 Eylül 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar