İslâm hukukuna göre buluğ çağının tarifi nedir? Yalnızca fiziksel olgunluğa erişmiş olmak kâfi midir?
Erkeğin ihtilam olması; kadının hayız görmesidir. Bu ibadetler ve cezalar için ehliyet demektir. Ama mali hususlarda, ayrıca rüşd, ayni malını yerli yerinde kullanabilme kabiliyeti aranır. Bu ne zaman hâsıl olursa, o zaman reşid sayılır ve malı kendisine verilir.


28 Eylül 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar