Osmanlılarda sahte ferman hazırlayan kişiye, idam, kürek gibi cezaların verilmesi şer’î hukuka aykırı düşmez mi?
Aykırı düşmez. Bunlar tazir cezalarıdır. Şer’î cezaların dışında, hükümet maslahat sebebiyle suç ve ceza ihdas edebilir.
28 Eylül 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar