Osmanlılarda kölelik kaldırılınca, Hicaz’da isyan çıktığı doğru mudur?
Kölelik değil, köle ticareti yasaklandı. Bu ticaret, mıntıkanın birinci maişet kaynağı idi. Halk memnuniyetsizlik gösterdi. İsyan bundan ibarettir.
8 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar