Darulharb fıkıhını öğrenmek için müstakil bir kitap var mıdır?
Muteber müstakil bir kitap yoktur. Arapça’da bazı eserler varsa da, klasik fıkıh telakkisiyle yazılmış değildir. Benim İslâm Hukuku kitabımda izahat vardır.


8 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar