Abdülmecid Efendi’nin, Tevfik Fikret’in Sis şiirini tasvir eden bir tablo yaptığı doğru mudur?
Ressam olduğu ve bu mealde bir tablo yaptığı bilinen bir keyfiyettir. Bunun haricinde nü tablolar yaptığı iddiasının delili yoktur. Bazı kesimlerce ona mal edilen bu gibi tabloların, başkalarına ait olduğu ortaya çıkmıştır. Şer’î prensiplere uymayan resimler yaptıysa da insanî bir kusurdur; belki tövbe etmiştir.
8 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar