Nafile oruç tutanın karşısında yemek yemek mahzurlu mudur? 
Dinen mahzuru yoktur. Ama edebe ve mürüvvete (insanlığa) uymaz. 
8 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar