İngiliz sefiri Percy Loraine’ne, Gazi’nin ölümüne yakın kendisinin devletin başına geçmeyi teklif ettiği doğru mudur? 
Böyle bir şeyin ciddi olduğuna inanmak zordur. Hatıraları neşreden oğlu bunun bir şaka olduğunu söyledi. 
1 Eylül 2020 Salı
1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar