Selçuklu Sultanı Alparslan Şâfiî miydi?
Tuğrul Bey, Alparslan, hatta Melikşah için, (Gaznelilerin tesiriyle) Şâfiî olduklarına dair rivayet vardır.


1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar