Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Bir yatırım grubu oluşturacağım. Yatırımcılar bana para verecekler, ben de bu parayı çeşitli alım-satım işleri yaparak para kazanmaya çalışacağım ve kârı bölüşeceğiz. Yatırımcılar beni umumi vekil tayin edecekler, bütün tasarruf bende olacak. Yaptığım işlerde, işin durumuna göre çeşitli masraflar olacak. Bu masraflar düşüldükten sonra elde edilen net kâr yarı yarıya bölüşülecek. Kâr payı ve masrafların dağıtımı, kişinin gruptaki yüzde payı üzerinden yapılacak. Zarar durumunda kalan para iade edilecek.

a-Böyle bir yatırım grubu kurmak caiz midir?

b-Gruba katılmak için alt ve üst limit tutarı olacak ve bu limitler benim kabul ettiğim kişilere göre değişiklik gösterebilecek.

c-Yatırım süresi 1-3 yıl arasıdır. Mücbir sebep olmaksızın (vefat, büyük hastalık vs.) 1 yıldan önce gruptan çıkmak istenirse, eğer sistemden kâr ettiyse bu kâr verilmeden ve sistemi aksattığı için ücret (ceza) olarak %10 kesinti ile 1 ay sonra parası iade edilecek. Zarar hâlinde ise kalan bakiyesinden ücret (ceza) olarak %10 kesilecek. Bu maddeyle ilgili değişiklik tasarrufu bana ait olacak. Ayrıca gerekli gördüğüm her durumda gruptan atılanlar olabilir. Bu durumda bu kişiler de bu hesap yöntemiyle gruptan çıkarılacaklar.

d-Yapılan işler ve masraflarla ilgili detaylı bilgi verilmeyecek.

a-Müdarebe şirketi, yani emek-sermaye ortaklığıdır. Caizdir. 

b-İnsan istediği kişiyle ortak olur. Sonradan olan ortaklar, öncekilerle ortak sayılmaz. Bunların rızası yoksa, sonrakilerle yapılanlar, ayrı bir ortaklık demektir. Şu kadar ki müdarib (yani emek ortağı), aynı anda başkasıyla müdarebe yapamaz.  

c-Şirket akdi lazım, yani bağlayıcı değildir. Kişi istediği zaman feshedebilir. Bunun için ceza istenemez.

d-Müdarebede emek sahibinin ne yaptığını sermaye sahibi bilmeyebilir. 


1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar