Türkiye’de Arnavut, Çerkez, Gürcü, Çingene, Boşnak gibi halklar da asimilasyona uğramış mıdır? Asimilasyon denilince sadece Kürtler konuşuluyor? Bunların dillerinin sonraki kuşaklara taşınmamasının sebebi ne olabilir?
Tabii olarak. Anadolu Kürtlerin anayurdudur. Diğerleri muhacir olarak başka yerden buraya gelmişlerdir. Bu sebeple bunların asimilasyonu daha kolay oluyor. Bir de Kürtlere karşı bir siyasi tavır vardır.

Lisan meselesi biraz da kendi tercihleridir. Biraz da imkân meselesidir. Kendilerinden olmayanlarla yapılan evlilikler, tahsil, göç bu imkânı ortadan kaldırıyor
21 Ağustos 2020 Cuma

21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar