Osmanlı vesikalarında geçen reaya tabiri ne manaya geliyor?
Osmanlı tebası ya askerîdir, ya da reayadır. Askerî beratla tayin edilen ve beytülmalden hakkı olan ordu, mülkiye ve adliye vazifelileridir. Bunun dışında vergi ile mükellef olan Müslüman ve gayrı Müslim halka reaya denir. Sonraları gayrı Müslim vatandaşlar için kullanılmıştır.
21 Ağustos 2020 Cuma
21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar