Müteahhirîn (sonraki âlimler) denince hangi yıl/zaman/devirden itibaren olan âlimler anlaşılmalıdır?
Umumiyetle İmam Gazali gibi ilk 4. asırdan sonraki âlimlere müteahhirîn; öncekilere mütekaddimîn derler.
21 Ağustos 2020 Cuma
21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar