İnternette bir belge dolaşıyor, belgede ise şu ifadeler geçiyormuş ; "Valide Sultanın alışveriş listesi: 24 şişe kına kına şarabı, 300 şişe Bordo şarabı, 2 anbar Viyana birası, 24 şişe Porto şarabı, ufak fıçı derununda sardalya, Lakârta [Lakerda] balığı, havyar...". Belgenin üstünde arşiv numarası da yok. Fakat atan kişi Osmanlı arşivinde mevcuttur, kontrol edilmiştir diyor. Ne dersiniz?
Mühürsüz, imzasız, antetsiz ve kimin yazdığı belli olmayan bir meyhanenin mubayaa listesine benzeyen bu vesika Osmanlı Sarayı’na ait değildir. Her arşivdeki vesikayı hakikat zannetmemelidir. Sahte değilse, tahttan indirilip Çırağan Sarayı’nda ikamete tâbi tutulan Sultan V. Murad’ın cinnet getirmiş annesinin bir şakası olsa gerektir. Çırağan Sarayı halkı, sarayda yumurta bulamadıklarından yakınmışlardır. Nasıl olur da böyle bir liste tanzim ederler. Diplomatlara protokol yemeği mi veriyorlar? Hem mahlu padişahın, hem de annesinin satın alma işine bakan ağaları vardır. Buraya girip çıkan Yıldız’ın sıkı kontrolü altındadır. Valide Sultan’ın böyle bir liste yollaması kadar saçma bir şey olamaz. Milleti bilgilendirmek istiyorlarsa, mesela, Sultan V. Murad’ın sürgün edilip, Fransa’da sefalet içinde veremden ölen kızı Fehime Sultan’ın hâlini anlatsınlar. Cariyesi sokaklarda dilenerek hanımına bir çorba pişirirdi. Böyle vesikalar bir şey ifade etmez.
21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar