Bir kimse Peygamberimizin anne ve babasına müşrik, kâfir ve cehennemlik dese dinden çıkar mı?
Nasslardan bir delili varsa çıkmaz. Yoksa veya hakaret kastıyla söylemişse çıkar.
21 Ağustos 2020 Cuma
21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar